самочинство

  • 21самочинствовать — ствую, ствуешь; нсв. см. тж. самочинство Поступать, действовать самочинно. Начальство наше самочинствует! Не самочинствуй в чужом доме! …

    Словарь многих выражений

  • 22свавілля — 1) (самочинні дії; схильність діяти, нехтуючи думками й волею інших), сваволя, свавільство, свавільність, самочинство, самодурство 2) (необмежена влада, що ґрунтується на насильстві; відсутність законности, справедливости), сваволя, свавільство,… …

    Словник синонімів української мови